Συνεργάτες

Γνωρίμία με τους τακτικούς συνεργάτες του εργαστηρίου

Συνεργάτες

Αθανάσιος Καραμπότσος

Συντηρητής Αρχαιοτήτων

Αθηνά Αλεξοπούλου

Καθηγήτρια, ΣΑΕΤ, ΤΕΙ Αθήνας

Αμαλία Σιάτου

Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων, BSc, MSc

Αναστασία Πούρνου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΣΑΕΤ, ΤΕΙ Αθήνας

Ανάστασιος Κουτσουρής

Βασίλειος Κυλίκογλου

Ερευνητής, Δημόκριτος

Βασιλική Αργυροπούλου

Γεώργιος Γερογιάννης

Γεώργιος Μαστροθεόδωρος

Γεώργιος Φακορέλλης

Επίκουρος Καθηγητής, ΣΑΕΤ, ΤΕΙ Αθήνας

Δημήτριος Κουτσογιάννης

Δημήτριος Μακρής

Δημήτριος Χατζηγιάννης

Ελένη Τουμπακάρη

Τμηματάρχης, Διεύθυνση Αναστήλωσης, ΥΠΟΠΑΙΘ

Ελένη – Βέρονικα Φαρμακαλίδου

Καθηγήτρια

Ιωάννης Καρατάσιος

Ερευνητής, Δημόκριτος

Κωνσταντίνος Βασιλειάδης

Εργαστήριο Συντήρησης Γλυπτών, Μουσείο Ακρόπολης

Μαρία Στεφανίδου

Μιχαηλίδης Νεοπτόπλεμος

Πέτρος Πρόκος

Διεύθυνση Συντήρησης, ΥΠΟΠΑΙΘ

Σταμάτιος Μπογιατζής

Επίκουρος Καθηγητής, ΣΑΕΤ, ΤΕΙ Αθήνας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Εγγραφή στη λίστα του ενημερωτικού μας δελτίου