Υπηρεσίες

Ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών συντήρησης αρχιτεκτονικών στοιχείων

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης των υλικών και των αναπόσπαστων έργων τέχνης των αρχιτεκτονικών μνημείων.

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Χαρακτηρισμός, τεκμηρίωση και ποιοτικός έλεγχος των λίθων, των κονιαμάτων των κεραμικών και του γυαλιού, ως υλικών κατασκευής των αρχιτεκτονικών μνημείων και των γλυπτών.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Χαρακτηρισμός (μελέτη – ανάλυση) των υλικών και της τεχνολογίας κατασκευής των τοιχογραφιών και των ψηφιδωτών.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΦΘΟΡΑΣ

Αποτίμηση του βαθμού φθοράς τους και διάγνωση της παθολογίας τους.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΦΘΟΡΑΣ

Αποτίμηση του βαθμού φθοράς τους και διάγνωση της παθολογίας τους.

ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

Σχεδιασμός και μελέτη κονιαμάτων αποκατάστασης.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαχείριση του περιβάλλοντος για την πρόληψη των κινδύνων και την αειφόρο διατήρηση των μνημείων.

ΕΛΕΓΧΟΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Σχεδιασμός προγράμματος ελέγχου (χρονοδιάγραμμα και παράμετροι) για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των επεμβάσεων.